TAIYO/SYNC

Stressi vaikuttaa negatiivisesti kehoon. Stressitilassa aivot lukkiutuvat toimimaan yhden aivopuoliskon varassa samalla kun toinen aivopuolisko passivoituu. Tämä aiheuttaa vinoutumia fyysiseen kehoon ja madaltaa energiatasoja.

TAIYO/SYNC™-prosessi lähettää sensorisen ärsykkeen aivoihin, jolloin molemmat aivopuoliskot heräävät ja stressiliitännäinen aivojen toimintamalli murtuu. Tämän ansiosta voit toimia täydemmin sekä fyysisesti, mentaalisesti, emotionaalisesti että henkisesti.

TAIYO/SYNC™-prosessi herättää ja oikaisee molemmat aivopuoliskot. Tämä luo keholle parhaat mahdolliset olosuhteet eheyttää itsensä. Samalla se tukee terveyttä, luovuutta, iloa ja sisäistä rauhaa. TAIYO/SYNC™-hoito kestää vain 15 minuuttia. Siitä huolimatta sen vaikutukset ovat todella syvällisiä.