KEHONHUOLTO

TAIYO kehonhuolto perustuu filosofiaan, jonka mukaan traumaattiset kokemukset ja tunteet varastoituvat kehoomme. Näin ollen kaikki henkilön kokemat fyysiset vammat ja tunneperäiset traumat ovat kasautuneet lihaksiin ja sidekudoksiin. Tämän seurauksena kehon eri osat paksuuntuvat ja kiristyvät, minkä vuoksi keho tuntuu jäykältä, kipeältä ja aralta.

TAIYO kehonhuolto helpottaa mielessä ja kehossa olevien tukosten poistumista. Me uskomme kirkkaan mielen ja vapaan kehon väliseen yhteyteen; jotta fyysinen keho voi jälleen toimia kokonaisvaltaisesti, kasautuneet ja varastoituneet tunneperäiset haavat on ensin vapautettava. Tämä tapahtuu TAIYO kehollisen työskentelyn menetelmällä, jonka jälkeen tunnet itsesi selkeäksi, maadoittuneeksi ja elinvoimaiseksi. TAIYO kehonhuollossa käytetään erilaisia menetelmiä ja pöytiä, myös jalkatyöskentely.

 
 

STRESSINHALLINTA

Stressi vaikuttaa negatiivisesti kehoon. Stressitilassa aivot lukkiutuvat toimimaan yhden aivopuoliskon varassa samalla kun toinen aivopuolisko passivoituu. Tämä aiheuttaa vinoutumia fyysiseen kehoon ja madaltaa energiatasoja.

TAIYO/SYNC™-prosessi lähettää sensorisen ärsykkeen aivoihin, jolloin molemmat aivopuoliskot heräävät ja stressiliitännäinen aivojen toimintamalli murtuu. Tämän ansiosta voit toimia täydemmin sekä fyysisesti, mentaalisesti, emotionaalisesti että henkisesti.

TAIYO/SYNC™-prosessi herättää ja oikaisee molemmat aivopuoliskot. Tämä luo keholle parhaat mahdolliset olosuhteet eheyttää itsensä. Samalla se tukee terveyttä, luovuutta, iloa ja sisäistä rauhaa. TAIYO/SYNC™-hoito kestää vain 15 minuuttia. Siitä huolimatta sen vaikutukset ovat todella syvällisiä.

 
 

REIKI ENERGIAHOIDOT

Maadoittava & syvärentouttava energiahoitomuoto.